Toegepaste Methodiek

Voor het ontwikkelen van software projecten maakt Jiswo gebruik van een bepaalde methodiek. Deze toegepaste methodiek gaat nauw samen met de methodiek Rational Unified Process (RUP) en kan worden opgesplits in 4 fasen:

Inception

In deze fase worden de huidige problemen, de vereisten voor het nieuwe project en de betrokken 'actors' in kaart gebracht. Een 'actor' kan een persoon betreffen maar ook een deel van een productieprocess dat deel uitmaakt of zal gaan uitmaken binnen de flow van het nieuwe project. In de meeste gevallen wordt er in deze fase vooral op hoger niveau binnen een organisatie besproken wat de vereisten zullen zijn voor het nieuw te ontwikkelen project. Nadat alle problemen, vereisten en betrokken 'actors' in kaart zijn gebracht wordt er een High level analyse opgesteld waarin het project beknopt wordt beschreven en een schatting wordt gemaakt naar tijd en kosten. Zodra er een 'Go' voor de analyse wordt gegeven kan er worden overgegaan tot de volgende fase.
Binnen deze fase is de communicatie tussen klant en leverancier van zeer groot belang om alle processen van het project goed in kaart te kunnen brengen voordat de ontwikkeling van het project wordt gestart.

Elaboration

In deze fase wordt het analyse document verder uitgewerkt en aangevuld met de Low level requirements. Deze Low level requirements worden beschreven in de speciaal daarvoor bestaande taal UML (Unified Modeling Language). Elk deel van het project zal in deze fase tot in detail worden beschreven met behulp van 'use cases'. Hierbij wordt er vooral gesproken met de belanghebbenden die functioneel of technisch betrokken zijn tot het betreffende process. Nadat alle delen van het project gemodelleerd zijn met behulp van use cases zullen de meest bedrijfscritische en geavanceerde processen beschreven worden met behulp van flow, activity, sequence, state en collaboration diagrammen. Ook voor deze fase is communicatie tussen klant en leverancier van zeer groot belang en zal er naar aanleiding van de omvang van het project blijken wat de aanbevolen architectuur en het database management systeem zullen zijn. Na deze fase is het gehele project tot in detail beschreven en kan er gestart worden met de ontwikkeling.

Construction

In deze fase vindt het grootste deel van de ontwikkeling van de applicatie plaats. Met behulp van de High level specificaties kan het object model worden opgesteld. Het object model beschrijft de objecten die gebruikt worden binnen de applicatie. In de meeste gevallen zullen de objecten data beschrijven waarmee binnen de applicatie gewerkt zal worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een object 'Persoon' die gebruikt zal worden voor contactpersonen van een object 'Bedrijf' maar ook als beschrijving van een medewerker binnen de eigen organisatie. Na het opstellen van het object model kan hieruit het data model ofwel de database afgeleid worden. De opbouw van de applicatie bestaat uit diverse lagen waarbij specifiek ondescheid wordt gemaakt tussen presentatie laag, applicatie laag en data laag. We noemen dit het MVC model (Model View Controller). Hierbij communiceren de presentatie laag en applicatie laag met elkaar. Deze communicatie is het uitwisselen van objecten tussen de lagen om nieuwe data op te slaan of bestaande data aan te passen in de database.
Deze fase beslaat een groot deel van de tijd waarbij het van belang is om op periodieke basis zogeheten beta test versies van de applicatie op locatie bij de klant te installeren zodat de klant de reeds ontwikkelde functionaliteiten kan testen. Hierbij is wederom de communicatie weer van groot belang maar in deze fase vooral gebasseerd op feedback van de klant om sneller te kunnen inspelen op bugs en gewenste aanpassingen.

Transition

In deze fase zal de applicatie reeds uitvoerig zijn getest en is het tijd om de applicatie aan de klant over te dragen. Hoewel in de voorgaande fasen de klant steeds direct betrokken geweest is bij de ontwikkeling van het project zal er een workshop/training gegeven worden waarbij de werking van de verschillende delen van de applicatie behandeld zullen worden.

is een jonge en dynamische onderneming, gevestigd in Sint-Niklaas. Naast professioneel en betaalbaar webdesign leveren we maatwerk software en het bijhorende ICT dienstenpakket.

Volg ons

Adres

Jiswo bvba
Uilenstraat 32
9100 Sint-Niklaas
België
+32 3 296 44 22
BTW BE 0891.345.965

Twitter feed